Hvem er det som ikke ønsker å spare tid? Alle trenger å spare litt tid slik at vi kan få tid til andre ting. Derfor skal jeg i denne bloggen gi deg 4 tips til hvordan du kan skrive blogger på under en time. Tidligere har jeg snakket om å strukturere blogginnlegg og hvordan man finner gode tema. Med disse to i bunn og dette i tillegg vil du også kunne skrive blogger på under en time.

#1 Lag disposisjon til bloggen (10 min)

I en disposisjon skal du ha med de følgende punktene:

  • Innledning: Skriv denne i stikkords format
  • Avsnitt: Få med underoverskriftene og kanskje skriv ned en kort setning om hva avsnittet skal handle om
  • Avslutning: Alle blogginnlegg krever en god avslutning. Den skal oppsummere bloggen på en god måte. Det er her du skal implementere CTA moment. Altså det er her du skal få leseren til å ta kontakt, dele eller kommentere bloggen

Når du har fått skrevet ned alle avsnittene. Er det tid for å sortere dem i en logisk rekkefølge. Du skal hele tiden fange lesernes oppmerksomhet. Sørg derfor for at de viktigste avsnittene er først. Da holder du interessen oppe hos leseren og hun/han ønsker å lese videre.

Slik skriver du blogger

#2 Skriv bloggen (20 min)

Når du har satt opp disposisjonene er det bare å skrive bloggen. Enklere blir det ikke? Jeg liker å begynne med å skrive innledningen. Da får jeg full oversikt og jeg får tenkt over avslutningen. Den pleier jeg og ta etter innledningen for så å ta for meg avsnittene. Her gjelder det å få ned budskapet, de gode ideene og nøkkelordene du ønsker.

#3 Plasser bilder og lenker (5 min)

Nå som vi har teksten på plass kan vi ta for oss bilder og lenker. Bildene du skal legge til må ha alt-tekst. I alt-teksten skal du inkludere de nøkkelordene du ønsker god SEO for. Husk at nøkkelordene må være knyttet til bildet. Er det ikke det kan du bli straffet av Google.

Når vi skriver blogger er det alltid viktig å få med interne lenker og utgående lenker. Finn steder i teksten hvor det kan passe og legg til linker. Husk i slutten kan du legge til les mer linker.

#4 Siste fin puss (10 min)

Det er lett å bli ordblind når man skriver blogger og andre tekster. Derfor er det viktig å lese grundig gjennom den etter du er ferdig. Se over at det er en logisk oppbygging og luk bort eventuelle skrivefeil. Erfaring forteller oss at det alltid vil være noen skrivefeil.  En siste ting er å få riktig heading på underoverskriftene. For en god SEO-score bør du velge H2-heading.

Følger du denne fremgangen vil du kunne skrive blogger på under en time. Med trening vil du kunne kutte tiden enda mer. Når bloggen er ferdig må du tenke over når du ønsker å publisere bloggen. Ønsker du å publisere med en gang eller ønsker du å vente? Du har kanskje en innholdskalender du skal følge. Når du først har fått bloggen ut er det bare å vente på reaksjonene fra leserne. Husk at for en god SEO er det viktig å dele den i alle kanaler du kan.

Ta kontakt for hjelp med digital markedsføring!