Digital forretningsutvikling

Oppretthold din bedrifts konkurranseevne og utforsk nye muligheter.


digital strategi og forretningsutvikling

Digital strategi-utvikling

En digital markedsstrategi er et viktig styringsdokument for deg og din bedrift. Det skal være en av ledestjernene som sørger for at du tiltrekker deg dine kjøper personas med relevant innhold, markedsføring som er tilpasset kundereisen og kunne begeistre dem til ambassadører.

Det er to hovedpunkter en digital strategi skal kunne svare på:

  1. Hva ønsker vi å oppnå med den digitale satsingen?
  2. Hvordan kommer vi oss dit?

Bryter vi det hele ned handler det altså om hvilke mål vi setter for bedriften og hvilke tiltak vi implementerer for å nå dem. Vi i Færder Marketing hjelper bedrifter lage skreddersydde strategier – enten det er basert på inbound-metodikken eller andre strategier som kan egne seg.

 

Utvikling av Markedsplan

Er du i en bedrift som ikke har utarbeidet en markedsplan enda er det høyst sannsynlig at dere utfører markedsaktiviteter når det passer seg og dere har tid. En slik tilnærming til markedsføring fører til mye ekstra arbeid og stress i perioder. Dette fører igjen til at kostnadene øker og resultatene blir dårligere. Er din bedrift ute etter å vokse i dagens marked vil dere ha mye å spare på å strukturere alle markedsaktiviteter i en markedsplan.

En markedsplan skal samle alle markedsaktiviteter for en periode på 6 til 12 måneder. Det er vanlig at denne lages i tråd med med bedriftens overordnede markedsstrategi og som et ledd for å kunne nå de målene som er satt. Markedsstrategien planlegges for en lengre periode, gjerne over en tidsperiode på 3 til 5 år.

 

Valg av målgrupper og kjøper-personas

Hvem er det din bedrift ønsker å nå med produktene eller tjenestene dere leverer? Svaret på dette spørsmålet er en viktig del av strategiutviklingen. Selv bruker vi kjøper-personas for å beskrive målgruppen. Kjøper-personas er en semifiktiv fremstilling av bedriften eksisterende og ideelle kunder. Det som skiller personas fra målgrupper er at det spesifiseres helt ned på personnivå. På den måten er det lettere å tilpasse markedsføringen til kundereisen.

Med et høyt kundefokus kan dere tilpasse innhold etter hvor i kundereisen personene er. Innholdet skal da tilpasses de tre stegene: bevisstgjøringsfasen, evalueringsfasen og beslutningsfasen. Med bruk av personas vil din bedrift kunne øke konverteringen betraktelig og hele tiden flytte leads videre nedover i salgstrakten med tilpasset innhold.

 

Utforske nye muligheter og markeder

Norge er i en økonomisk omstillingsfase hvor mange bedrifter har måtte utforske andre muligheter og markeder for å overleve videre. Dette er et kjent scenario, og er ikke første gang det vil skje og heller ikke siste. For å forebygge at bedriften mister inntekter, er det viktig at dagens bedrifter kontinuerlig søker nye muligheter, også på tvers av markedene. Det bidrar som oftest til større inntjening og en mer bærekraftig organisasjon.

Vi hjelper deg med utviklingen av din bedrift


Markedsføringsstrategi

Gjør kostnadseffektive valg med riktig strategi.

Kontakt oss

Markedsanalyse

Gode analyser av markedet fører frem til kloke valg.

Kontakt oss

Merkevarebygging

Bygg opp merkevaren slik at den er lett tilgjengelig for målgruppen.

Kontakt oss

Presentasjonsutvikling

Bruk gode presentasjonsverktøy for å vise frem dine ideer.

Kontakt oss

Forretningsplan / Årsrapporter

Gode forretningsplaner og årsrapporter bidrar til riktig presentasjon av bedriften.

Kontakt oss

Forretningsstrategi

En riktig strategi for bedriften bidrar til en bærekraftig fremtid.

Kontakt oss

Ta kontakt for hjelp med forretningsutvikling