Det er alltid litt risikabelt å skrive et blogginnlegg som dette, men jeg prøver meg. Jeg er ganske sikker på at du kommer til å være fornøyd etter du har lest deg gjennom dette.

I dag skal nesten alle som har en hjemmeside skrive blogginnlegg. Det betyr at det produseres helt sinnssyke mengder med innhold. Dermed gjelder det å få innholdet sitt foran alle de andre som produserer. Så det er enda viktigere enn noen gang å levere kvalitetsinnhold og få innholdet ut til folket. Da mener jeg de som har interesse av det og de som kan bli kunder. For vi ønsker å skape leads fra bloggene våre!

Skriv effektive blogginnlegg

Det å skrive blogginnlegg kan ta opp mye av tiden vår. Derfor er det viktig å få inn gode rutiner og øke effektiviteten. Det første du bør gjøre er å lage en god struktur. Har du en god struktur kan du bruke denne på alle dine fremtidige blogginnlegg. Det vil spare deg for masse tid og ergrelse.

Struktur

En blogg bør alltid være på mer enn 300 ord for at SEO’en skal bli bra. Det vi anbefaler er å ligge på rundt 600 ord. Da får du en fin lengde på innlegget ditt. Det er mulig å veksle litt mellom korte og lange blogginnlegg etter hvilket tema du tar for deg og hvor lang tid du har.

Et innlegg skal inneholde en ingress, overskrifter, avsnitt og en konklusjon eller avslutting. Med denne strukturen vil du få en enklere skriveopplevelse og du vil klare å fange leserens oppmerksomhet.

Slik planlegger jeg mine blogginnlegg

Ingress

Denne skal skrives som en innledning til bloggen, og det er denne som skal fange oppmerksomheten til leseren. Legg derfor mye innsats i ingressen. For du ønsker at de besøkende skal fortsette å lese bloggen din.

 

Overskrift og avsnitt

Et blogginnlegg skal være enkelt å lese og det skal være mulig å skumlese det. Denne gode lesbarheten får vi ved å bruke overskrifter og avsnitt. For ikke å glemme punktlister, som du bør ta i bruk om du har mulighet. Dette gir en god oversikt til dem som skal lese bloggen, og øker leselysten.

 

Avsnitt

For å få den riktige lesbarheten i blogginnlegget bør det maks være 4 til 5 linjer i hvert avsnitt. Det har jeg så langt klart å holde i dette innlegget. I tillegg er det viktig å holde seg til mellom 3 og 5 avsnitt per overskrift.

For at innlegget skal ha en god flyt er det viktig å ikke skrive for lange setninger. Det er også viktig med tanke på lesbarheten. Du bør også ha en god plan for hva hvert avsnitt skal inneholde.

Et blogginnlegg handler om å skape kontakt med leseren. Derfor bør du bruke ord som jeg, vi, du, dere, oss, min og vår. Da får du den riktige kontakten med dem. Et annet tips kan være å bruke fet skrift eller kursiv når du ønsker å understreke viktige poeng eller gode sitater.

 

Avslutning/Konklusjon

En god avslutning eller konklusjon er essensielt for et godt blogginnlegg. Her skal vi oppsummere innlegget og få leseren til å utføre en handling. Den ønskede handlingen kan være å ta kontakt, laste ned materiell eller kommentere og dele innlegget. Disse Call-to-Action (CTA) metodene kan vi håndtere med å installere knapper, kontaktskjema eller hyperlinker i teksten. Her er det viktig å variere litt og analysere hva som funker. Det vil mest sannsynlig variere etter hvem du ønsker å nå.

Følger du denne strukturen som jeg her beskriver vil du spare tid, få bedre flyt og øke konverteringen på blogginnleggene dine. Det synes jeg må være en bra avslutting på en god guide. Eller hva tenker du? Jeg har stort sett holdt meg innenfor alle mine egne tips, og jeg har skrevet rett i overkant av 600 ord. Ønsker du å lese mer om blogg kan du gjøre det her.

Ta kontakt for hjelp med digital markedsføring!