Det å oppnå suksess med en bedrift er ikke lett, og det blir enda vanskeligere om dere ikke har klare mål og strategier for å nå målene. En markedsplan er selve rammeverket for å lykkes med bedriftens overordnede markedsstrategi.

Ved å utarbeide en god markedsplan vil det bli lettere for din bedrift å nå de kundene dere ønsker og nå målene dere har satt. For det er ingen hemmelighet at alle bedrifter er prisgitt å nå sine potensielle kunder og kunder med det rette budskapet. Derfor skal vi se på hvordan en markedsplan skal utformes. 

Hva er en markedsplan?

Har ikke din bedrift utarbeidet en markedsplan enda er det høyst sannsynlig at dere utfører markedsaktiviteter når det passer og dere har tid. En slik tilnærming til markedsføring fører til mye ekstra arbeid og stress i perioder. Dette fører igjen til at kostnadene øker og resultatene blir dårligere. Er din bedrift ute etter å vokse i dagens marked vil dere ha mye å spare på å strukturere alle markedsaktiviteter i en markedsplan.

 

En markedsplan skal samle alle markedsaktiviteter for en periode på 6 til 12 måneder. Det er vanlig at denne lages i tråd med med bedriftens markedsstrategi og som et ledd for å kunne nå de målene som er satt. Markedsstrategien planlegges for en lengre periode, gjerne over en tidsperiode på 3 til 5 år.

 

Hva skal en markedsplan inneholde?

Dette er det viktigste dokumentet i din bedrift for den kommende perioden. Det blir i og for seg en handlingsplan og kart for hva din bedrift ønsker å oppnå. Din bedrift bør derfor avsette god tid for å utfylle dette dokumentet, og dette er de punktene dere bør ha med i et slikt dokument:

  1. Bedriftens mål
  2. Systemer for å måle resultater
  3. Aktivitetsplan
  4. Handlingsplan
  5. Budsjett
  6. Prioritering av markedsaktiviteter
  7. Målgruppe og kjøper personas
  8. Merkevare og budskap
  9. Distribusjonskanaler

Bedriftens mål

En idrettsutøver uten klare mål vil aldri kunne bli toppidrettsutøver. Han eller hun kan komme langt med talent, men for å ta det siste steget opp blant de aller beste og kanskje bli best, kreves gode målsettinger og klare mål. Det samme gjelder for bedrifter. Uten klare mål vil det bli vanskelig å oppnå de resultatene dere ønsker.

Innenfor inbound marketing jobber vi med SMART-mål, eller på godt norsk SMARTe mål. Dette er en meget oversiktlig måte å sette opp mål på, og ikke minst er de enkle å måle. Når vi presenterer SMARTe mål for våre kunder blir de alltid begeistret over hvor målbare de er.

Specific: Spesifikke mål for det du ønsker å oppnå

Measurable: De skal være målbare

Attainable: Det skal være mulige å oppnå målene

Relevant: De er skal være relevante for det din bedrift ønsker å oppnå

Timely: De skal være tidsbestemt

Et typisk eksempel på SMARTe mål kan være: “Vi ønsker at nyhetsbrev-listen skal øke med 45%, fra 467 til 677 e-poster, innen 31. august 2018”. Dette er et mål som er enkelt å måle, og din bedrift kan se uke for uke om dere har mulighet til å nå målet. På den måten er det også enklere sette inn de riktige tiltakene for å oppnå målene om dere ikke er i rute.

Systemer for å måle resultater

Det nytter ikke å sette opp gode SMART-mål om dere ikke har gode systemer for å måle og analysere resultater. Systemene for å måle resultater må være på plass før vi ruller ut våre markedsføringstiltak. I dag finnes det flere gode systemer for å måle og analysere resultater. Et system de fleste kjenner godt til er Google Analytics, som er enkelt og greit å jobbe med. Et system vi bruker mye er Hubspot Marketing. Her er det mulig å samle all markedsføringen i et system og du får en enkel og oversiktlig presentasjon av dine data. Med de riktige verktøyene på plass blir selve jobben også mye enklere.

 

Aktivitetsplan

For å nå de målene bedriften har satt er det viktig å følge dem opp med rettede markedstiltak. I prosessen med å sette opp en aktivitetsplan er det viktigste verktøyet en kalender. For det er her dere må føre opp de aktivitetene dere planlegger for året. Her er det viktig å få med seg alle store tiltak og mindre tiltak, som er viktig for din bedrift.

 

kalender-compressor

 

Innholdsmarkedsføring er et viktig tiltak for mange bedrifter, og det kan være smart å sette opp gode kampanjer rundt innholdet som produseres. Det er en effektiv måte å tiltrekke seg kunder. For at det hele skal bli enda mer oversiktlig vil jeg anbefale å sette opp en innholdsstrategi, som tar for seg ett helt år med innholdsproduksjon. Innholdet dere produserer skal være relevant for det bedriften har til virke. Husk å produsere innhold som følger kjøpsreisen til dine potensielle kunder og som dekker kundenes behov. Med andre ord følg inbound metodikken.

Når dere har utført markedsplanleggingen og aktivitetene er klare, blir neste steg å føre det hele inn i kalenderen. Her er det viktig at dere plasserer aktivitetene i samsvar med hva din bedrift ønsker å oppnå. Det er viktig å huske at enkelte deler av året er mer hektiske enn andre, mens andre deler krever mer markedsføring og salg for å fylle opp ordrebøkene.

Handlingsplan

Det naturlige neste steget etter dere har spikret aktivitetsplanen, er å fastsette en handlingsplan. Hva er det din bedrift trenger av ressurser og teknologi for å følge aktivitetsplanen og nå målene som er satt i markedsplanen?

For å utføre en del aktiviteter innen digital markedsføring på en kostnadseffektiv måte kreves det noe avansert teknologi. Her er det viktig å tenke over at det kreves mindre menneskelige ressurser om teknologien er på plass. Det betyr at bedriften raskt kan spare inn kostnadene ved innkjøp av avansert teknologi med reduksjon i personalkostnader.

Budsjett

Å utføre en markedsplan krever at din bedrift setter av et eget markedsbudsjett. Det kan gjerne være utfordrende å sette av et eget budsjett til markedstiltak, men det er høyst nødvendig. Året blir mer forutsigbart og det blir enklere å oppnå målene dere har satt. Ved å være bevisst og følge planen vil det føre til en høyere return on investment (ROI).

Prioritering av markedstiltak

Når dere lager markedsplanen er det viktig å sette opp alle markedsaktiviteter dere ønsker å utføre. Nå skal dere sitte igjen med en liste som er lengre og mer kostbar enn bedriften har budsjettert. Det er først nå den vanskelige jobben begynner. En jobb norske politikere ikke har gjort så mye frem til nå. Ja, jeg tenker på prioritere de aktivitetene som er viktigst for å oppnå de målene bedriften har satt seg. Aktivitetene skal være realistiske og de skal være mulig å nå. Lag gjerne et poengsystem for å bestemme hvilke markedsaktiviteter bedriften ønsker å ta med videre.

Til slutt sitter dere igjen med en liste, som bedriften har mulighet og kapasitet til å utføre over en 12 måneders periode. Husk at det er ikke sikkert dere trenger å ha aktiviteter gående hele tiden. Da det gjerne er perioder i løpet av et år som er viktigere enn andre.

Målgruppe og kjøper personas

Hvem er det din bedrift ønsker å nå med produktene eller tjenestene dere leverer? Svaret på dette spørsmålet er en viktig del av prosessen. Selv bruker vi kjøper personas for å beskrive målgruppen. Personasbeskrivelser er en semifiktiv fremstilling av deres ideal kunder. Det som skiller personas fra målgrupper er at det spesifiseres helt ned på personnivå. På den måten er det lettere å tilpasse markedsføringen til kundereisen.

Med et høyt kundefokus kan dere tilpasse innhold etter hvor i kundereisen personene er. Innholdet skal da tilpasses de tre stegene: bevisstgjøringsfasen, evalueringsfasen og beslutningsfasen. Med bruk av personas vil din bedrift kunne øke konverteringen betraktelig og hele tiden flytte leads videre nedover i salgstrakten med tilpasset innhold.

Budskap og merkevare

 

merkevare-compressor

 

De kjøper personas din bedrift har kommet frem til kan nå brukes til å spisse budskapet mot dem. Budskapet skal underbygge det merkevaret dere ønsker å bygge opp. Med riktig budskap vil bedriften din kunne nå langt flere enn tidligere. En god merkevaremanual skal være en del av markedsstrategien, men husk at det er et levende dokument som kan endres over tid.

Distribusjonskanaler

For å få distribuert markedsføringen er det viktig å velge de riktige kanalene. Det hele handler om å bli mer synlig på nett og komme ut med budskapet. De vanligste kanalene som brukes er sosiale medier, organisk søk og annonsering.

Det å tiltrekke seg besøkende er viktig, og en måte å gjøre det på er med søkemotoroptimalisering (SEO). Din bedrift må finne de søkeordene dere ønsker å rangere høyt for, og målrette innsatsen her. Hvilke sosiale medier dere velger bestemmes utfra de kjøper personas dere har satt. For enkelte vil det være Facebook, mens for andre er det mer naturlig med LinkedIn som hovedkanal.

Så nå er det bare å sette i gang og planlegge!