En digital strategi er et viktig styringsdokument for deg og din bedrift. Det skal være en av ledestjernene og skal sørge for at du tiltrekker deg dine kjøper personas med relevant innhold, markedsføring som er tilpasset kundereisen og kunne begeistre dem til å bli gode ambassadører for bedriften din. 

Det er to hovedpunkter en digital strategi skal kunne svare på:

 1. Hva ønsker vi å oppnå med den digitale satsingen?
 2. Hvordan kommer vi oss dit?

Bryter vi det hele ned handler det altså om hvilke mål vi setter for bedriften og hvilke tiltak vi implementerer for å nå dem. I denne bloggen ønsker jeg derfor å ta for meg hvordan du skal kunne sette opp en god digital strategi for din bedrift.

Hva bør en digital strategi inneholde?

Mange bedrifter har mange av elementene i en digital strategi tilstede, men det er ikke alle som har skrevet dem ned i et dokument. Så lenge det bare er elementer og ikke satt sammen i et strategisk dokument, vil det være vanskelig å måle resultater og være konsekvent i utføringen. Derfor bør et slikt dokument inneholde:

 

Situasjon – Hvor er vi nå?

Det første en bedrift bør avdekke er: hvor er vi nå?

Uten å ha en klar formening om hvor dere er i dag, vil det være vanskelig, om ikke umulig å måle fremgangen. Sett dere ned og se på hvor dere er nå. I denne delen av prosessen er det viktig at dere også bruker analyseverktøy. Dere bør se på:

 • Nettsidetrafikk – Hvor mange besøker siden vår?
 • Leads – Hvor mange leads generer vi?
 • Salg – Hvor mange salg kommer fra nett?
 • Sosiale medier – Hvor stor trafikk har vi fra våre sosiale medier?
 • Bemanning – Klarer vi å dekke behovene i dag?

Målsetting – Hvor ønsker vi å komme?

For en bedrift som ønsker å skape vekst er det viktig å sette seg klare mål. Uten mål vil det være vanskelig å komme dit dere ønsker og dere vil også gå glipp av gleden ved å oppnå målene.

Vi anbefaler å sette SMARTe mål, som et ledd i denne prosessen. Det står for spesifikke (Specific), målbare (Measurable), oppnåelige (Attainable), relevante (Relevant) og tidsbestemte (Timely). Å sette mål på en slik måte gjør det enkelt for alle i organisasjonen og følge fremgangen.

Dermed blir det også enklere å sette inn tiltak for å oppnå målene om dere ikke er på riktig spor. Under ser du eksempler på gode SMARTe mål.

 • Vi ønsker å øke nettsidetrafikken med 60 %, fra 2300 til 3680 besøkende, innen 31.10.2018.
 • Antall leads skal øke med 25 %, fra 50 til 63 leads, innen 15.09.2018

Strategi – Hvordan kommer vi oss dit?

Det er flere strategier din bedrift kan bruke for å oppnå de målene dere ønsker å nå. Dere kan velge en mer konvensjonell form for digital markedsføring eller dere kan velge inbound marketing. Hvilken strategi dere velger avhenger investeringsnivået og hvilke målgrupper dere ønsker å nå. Er det B2B eller der det B2C?

 

Taktikk – Hvilke metoder bruker vi for å nå målene?

For å utføre en strategi og nå de målene som er satt må vi sette inn en rekke tiltak. Det er det vi her mener med taktikker. Hvilke taktikker vi bruker er avhenging av hvilken strategi vi ønsker å gå for.

Et viktig fundament for at taktikkene nevnt nedenfor skal gi virkelig gode resultater, er at bedriften har gode nettsider som konverterer de besøkende.

Les også: Nye hjemmesider til bedriften? [6 viktige ting å vite om i 2019]

Vanlige taktikker i en digital strategi vil være:

 

Utførelse – Hva er planen for å nå målene?

For å nå de målene som er satt må vi ha en detaljert plan med forskjellige markedsaktiviteter fordelt utover den perioden vi ønsker å nå målene. Det er også viktig at vi kommer ut med det riktige budskapet. Derfor må vi enten ha en tydelig definert målgruppe eller at vi bruker personas.

Her vil det være viktig å sette planlegge gode markedsføringskampanjer som får ut budskapet om produktet eller tjenesten til våre potensielle kunder. Klarer vi å oppnå det vil vi kunne oppnå våre mål på en mer effektiv måte.

 

Kontroll – Nådde vi målene som ble satt?

En av de beste tingene med digital markedsføring er at alt vi gjør er målbart. Dermed vil vi hele tiden få indikasjoner på om vi er på riktig vei eller om vi må gå et steg tilbake for å endre taktikk. Kontroll – taktikk – utførelse blir en sirkel der vi hele tiden optimaliserer for å kunne nå de målene som er satt.

 

Til å kontrollere om vi når målene er det forskjellige verktøy du kan bruke. Et av de vanligste verktøyene om ikke det vanligste er Google Analytics. Her er det mulig å sette opp egne mål og konverteringssporing. Et verktøy vi er veldig fornøyd med er Hubspot, som mange forbinder med inbound marketing. Hubspot lar deg følge hele kundereisen til dine potensielle kunder. Her kan du måle alt.

Lag en digital strategi

Nå har du det du trenger for å kunne sette opp en digital strategi. For å oppsummere det hele bør en god digital strategi inneholde følgende:

 1. Hvilken rolle har nettsiden i din bedrifts overordnede forretningsmål
 2. Hvilke steg består kundereisen av
 3. Sett opp målbare aktiviteter for å kunne avgjøre suksess
 4. Ha en klar sammenheng mellom kjøper personas, budskap og det innholdet du produserer.
 5. Markedsaktivitetene skal dekke alle steg i kundereisen
 6. Sette opp tiltak for å øke autoritet på nett og øke konverteringen

Husk at grunnen til at du skal sette opp en digital strategi er for å kunne følge dine potensielle kunder gjennom hele kundereisen. På den måten vil du konvertere flere, oppnå dine mål og begeistre dine kunder til å bli gode ambassadører for din bedrift.