LinkedIn er en viktig kanal for dem som ønsker å skape seg nettverk i arbeidslivet. Det har ført til at LinkedIn er en populær plass for headhuntere og dem som søker arbeid. Lenge har det vært en av hovedfunksjonene til LinkedIn foruten nettverksbygging.

Det vi ser i dag er at det er en dreining i hvordan LinkedIn brukes. For nå er markedsføring på LinkedIn på full vei inn og det blir flere og flere aktører på markedet. Det er ikke en overraskelse at det har blitt en viktig markedsføringsarena og da spesielt for B2B. Det er få steder du har like god mulighet til å treffe beslutningstakere. Derfor ønsker jeg å gi deg noen supre tips til hvordan du gjøre LinkedIn markedsføringen enda bedre.

#1 Gjør profilen søkbar

Vi kan like gjerne begynne med det viktigste først. For dette er en oppgave som fort kan bli oversett i en ellers travel hverdag. Så det vi vil begynne med er å oppdatere firma-siden slik at den blir mer søkbar. LinkedIn fungerer på mange måter som en søkemotor, og da er det viktig at vi bruker søkeord som vi ønsker å bli funnet på. En godt oppdatert firmaprofil er også viktig for Google søk. Det har seg slik at firmaprofiler også blir indeksert i Google.

Det er to forskjellig måter vi kan tilføre søkeord til Firmasiden. Det er gjennom beskrivelsen av firma og hvilke spesialiteter firmaet har. For å finne dette må du først komme deg inn på firma-siden. Her vil du alltid lande på siden for oppdateringer, men du skal navigere deg til oversikt siden. Her har du mulighet til å gjøre endringer i firmabeskrivelsen.

søkeoptimalisere linkedin

I firmabeskrivelsen er det viktig å få frem hva dere driver med og hvordan dere jobber. Her har du en gylden mulighet til å implementere de søkeordene du ønsker i teksten. Husk at det skal være en tekst det er sammenheng i og ikke bare søkeord.

Den andre måten du kan implementere søkeord er i feltet for spesialiteter. Der er det viktig å velge ut de spesialitetene som er viktig for ditt firma. Du har ikke ubegrensede muligheter her så det er viktig å velge ut de som viktigst. Du har i alt 20 forskjellige spesialiteter du kan velge mellom.

Link til Firmasiden

En annen viktig faktor for å gjøre firmasiden din mer søkbar er å linke til den i alle kanaler du har mulighet. LinkedIn sier selv at det er viktig å linke til firmasiden for å øke rangeringen i søk. En enkel måte å gjøre dette på er å linke til firmasiden på LinkedIn fra din egen nettside, blogg og annet markedsføringsmateriale. En annen enkel måte er å sikre at dine ansatte og kolleger har oppdatert LinkedIn profil. Når de legger ditt firma til i jobb erfaringen, dannes det en link tilbake til firmasiden din.

Vi passer på å gjøre dette enhver gang vi har mulighet. Det gjelder for alt fra sosiale media profiler, blogger, nyhetsbrev til vår egen LinkedIn firmaside.

#2 Hva skal du poste

Jeg nevner det til stadighet og det vil jeg nok fortsette å gjøre. Det viktigste vi kan gjøre i sosiale medier for å bygge opp merkevaren og være tro mot den er å poste kvalitetsinnhold. Det er kanskje enda viktigere på LinkedIn enn noen av de andre kanalene. Grunnen til det er enkel. Her ønsker folk å lese kvalitetsinnhold, som gjerne har noe med deres jobbsituasjon eller er av interesse for dem.

Buzzsumo utførte nylig en undersøkelse av 10 millioner B2B artikler delt på LinkedIn for å finne ut hvilke overskrifter som engasjerte. Dette er så klart en engelsk undersøkelse, men det meste kan overføres til hva som engasjerer på norsk. Undersøkelsen viser klart at enkelte overskrifter engasjerer mer enn andre. Det de fant ut var at overskrifter som tar for seg hvordan du kan gjøre ting, var det som engasjerte mest.

  1. Hvordan gjøre..
  2. X ting..
  3. X måter..
  4. Topp X..

Vi ser mye det samme fra våre analyser. Det er overskrifter som gir merverdi til leseren som engasjerer. Finn derfor overskrifter som er tiltalende til den målgruppen du ønsker å nå.

#3 Hvor ofte skal du poste

Dette punktet er noe du selv må vurdere opp mot hvor mye tid du har til å poste. Jeg kan bare komme med klare anbefalinger på hvor ofte du bør poste. Under dette punktet er det ikke bare jeg som gir deg tips, men også LinkedIn.

Fra undersøkelser LinkedIn har utført viser det seg at 20 poster per måned kan hjelpe deg til å nå 60 % av ditt unike publikum.

Hvor mange prosent nås med en LinkedIn post

Hva forteller dette oss? Enkelt og greit at du bør poste fem ganger i uken for å nå 60 % av ditt publikum. Jeg regner med at du ønsker å nå såpass av ditt publikum? Vi poster i dag mellom fem til seks ganger i uken på LinkedIn, og det gir oss gode tilbakemeldinger. Så mitt tips til deg er å prøve å poste fem dager i uken og da gjerne i ukedager. Det er ofte da det er mest trafikk på LinkedIn siden det først og fremst er en kanal man bruker i jobbsammenheng.

#4 Analyser LinkedIn-markedsføringen din

Fordelen med digital markedsføring er at vi alltid har tilgang til data som kan analyseres. Det har vi også mulighet til gjennom LinkedIn markedsføring. For å finne frem til denne posten navigerer du firmasiden og trykker på analyser.

LinkedIn annonsering

Her har du muligheten til å velge mellom tre forskjellige valg. Det vi ønsker å begynne med er selvfølgelig oppdateringer. Det første vi møter her er highlights av engasjementet og en graf som viser hvordan engasjementet har utviklet seg den siste tiden. Det kan være en grei oversikt for å se hvordan siden engasjerer. Det er først under grafen det blir veldig interessant. Her får vi full oversikt over alle våre poster. Vi får oppgitt når den ble postet, hvor mange følgere det har ført til, hvor mange som har sett posten, klikk, CTR, delinger og engasjement.

Hvorfor er dette så viktig? Det hjelper oss å poste innhold som vi vet engasjerer og når det engasjerer mest. Vi kan også bruke det til å poste saker vi vet engasjerer bra på nytt. Det er få ting som funker like bra som å poste innhold på nytt.

Jeg nevnte i sted at det også er andre ting vi kan følge med på. For det kan være greit å finne ut hvem som faktisk følger firmaet. Her kan vi få informasjon om hvor våre følgere kommer fra, jobb og hvilken senioritet de har. Det kan være interessant for å treffe målgruppen bedre.

Vi kan også finne ut mer om firma som ligner på oss og sammenligne med dem. Det kan vi bruke til å se hva er det de gjør og så kan vi gjøre noe av det samme som funker for dem.

#5 Engasjer kollegene dine    

Det er viktig at det vi poster får god spredning. En måte som garantert virker er å få dine kolleger til å engasjere seg. Når du poster noe fra firmasiden på LinkedIn kan du sende en melding til alle kollegene dine om at de skal dele, like eller kommentere. Det gjør at innlegget får større spredning. Det vil igjen føre til at innlegget kommer høyere opp på Google søk også. Så send dine kolleger en melding og de vil med stor sannsynlighet engasjere seg i innlegget.

#6 LinkedIn Ads

Sist men ikke minst er det viktig å utforske LinkedIn Ads om du skal drive med LinkedIn markedsføring. Som jeg har nevnt i tidligere blogger er LinkedIn Ads en fantastisk mulighet til å vise seg for et B2B marked. Det er tre forskjellige måter du kan annonsere på:

  1. Sponset innhold
  2. Text Ads
  3. Sponset InMail

Du har også mange gode muligheter til å målrette annonsene dine. LinkedIn la også til muligheten for retargeting tidligere i år. Så her er det bare å leke seg med mulighetene. Husk at det ikke er en fordel å målrette for spesifikt.

Da har vi gått gjennom seks viktige punkter for å forbedre LinkedIn markedsføringen. Vi har gått gjennom alle disse punktene selv og har sett en positiv utvikling på vår egen firmaprofil. Jeg ville begynt på toppen av denne guiden og fulgt den slavisk. Da vil du kunne se resultater ganske fort. Trenger du hjelp med markedsføringen på LinkedIn kan du ta kontakt her.

Ta kontakt for hjelp med digital markedsføring!