Færder Marketing inviterer til seminar om digital markedsføring.

Det er mange som stiller seg spørsmål ved digital markedsføring. Skal jeg begynne med digital markedsføring? Hvordan bruker vi det effektivt og skaper det nye kunder? Mange er fornøyde med det vanlige gamle for det funker. Vi har ofte hørt at man skal aldri «Change a winning team». Det burde vel gjelde for markedsføring også?

Hadde det bare vært så lett, men i dag skjer det en rivende utvikling i personers og bedrifters handlemønster. Google sier at 90 % av alle handler blir initiert på nett, og i dag er alle på nett. Det har blitt en del av vår hverdag, og derfor er det så viktig å komme seg i gang med digital markedsføring. For når var sist gang du kjøpte en flyreise uten å sjekke nettet? Det stemmer, det er så lenge siden at du ikke husker det.

Derfor har vi i Færder Marketing satt opp to seminar om digital markedsføring for å hjelpe din bedrift og komme i gang med digital markedsføring.

000 days 00 hours 00 minutes 00 seconds

Frokostseminar.

Torsdag 1.juni
08:30 – 10:30
IDR Huset
Ramdalveien 2, 3128 Nøtterøy
Gratis

Færder Marketing tilbyr kaffe og noe enkelt å bite i. I løpet av de to timene vil Kjetil Fagereng og Gaute Håland fortelle om digital markedsføring og hvordan du får best effekt av dine kostbare markedsføringskroner.

Hovedpunktene vi skal gå gjennom er:

  • Hva er digital markedsføring?
  • Hvilke kanaler passer for din bedrift
  • Slik markedsfører du på nett
  • Slik blir du funnet på Google

Vi gleder oss til vårt første frokostseminar og ser frem til å bli bedre kjent med deg og din bedrift. Passer ikke datoen for deg vil vi sette opp flere seminar og ta gjerne kontakt med oss om du har noen spørsmål.

Ettermiddagsseminar.

Onsdag 7.juni
17:30 – 19:30
IDR Huset
Ramdalveien 2, 3128 Nøtterøy
Gratis

Færder Marketing tilbyr kaffe og noe enkelt å bite i. I løpet av de to timene vil Kjetil Fagereng og Gaute Håland fortelle om digital markedsføring og hvordan du får best effekt av dine kostbare markedsføringskroner.

Hovedpunktene vi skal gå gjennom er:

  • Hva er digital markedsføring?
  • Hvilke kanaler passer for din bedrift
  • Slik markedsfører du på nett
  • Slik blir du funnet på Google

Vi gleder oss til vårt første frokostseminar og ser frem til å bli bedre kjent med deg og din bedrift. Passer ikke datoen for deg vil vi sette opp flere seminar og ta gjerne kontakt med oss om du har noen spørsmål.

    Ettermiddagsseminar 29. Juni