GDPR, personvern og Markedsføring

Sørg for at bedriftens markedsføring er klar for GDPR.


Gdpr og markedsføring

GDPR og Markedsføring

Det er ingen tvil om at forordningen for personvern (GDPR) påvirker arbeidet bedrifter har med markedsføring. Heldigvis går det å overholde GDPR gå helt fint dersom bedriften deres setter inn de riktige tiltakene. Et godt arbeid med GDPR vil også gjøre godt for den overordnede markedsføringen til bedriftene som tilpasser seg de nye reglene.

Når det kommer til markedsføring er det spesielt 3 hovedområder man må tenke på for å overholde GDPR:

  • Tillatelse til å innhente data
  • Tilgang til data (rett til å bli glemt)
  • Fokus på hvilken type data som blir innhentet

De fleste bedrifter i dag benytter seg av en form for CRM-system. I tillegg er epost-markedsføring med nyhetsbrev en naturlig del av mange bedrifters markedsføring. De nye GDPR-reglene krever at du skal kunne dokumentere at personene på epost-listene dine aktivt har gitt samtykke til å motta markedsføring fra deg.

Retten til å bli glemt

Alle skal nå ha muligheten til å bli glemt. Det betyr at vi må gi muligheten til dem vi har samlet informasjon om, til å slette all informasjon vi har lagret om dem. Dermed bør vi samle all informasjon vi har i et enkelt system og ikke samle data flere forskjellige steder. Ta i bruk et enkelt CRM-system, som Hubspot, for å samle all informasjon på et sted. Det gjør jobben mye enklere for deg.

Tiltak som må gjøres for GDPR og markedsføring: 

  • Segmentering/vasking av epost-lister
  • Implementere kontaktskjemaer der brukere aktivt må gi tillatelse til å bli kontaktet
  • Evaluere hvordan bedriften samler inn personopplysninger – å kjøpe epost-lister er ikke OK!
  • Bruk et godt CRM-system for å behandle kundedata

Skap nye muligheter

Innføringen av GDPR gir oss nye muligheter og vil gjøre oss som bedrifter bedre på digital markedsføring. GDPR er en gylden mulighet til å rydde opp i hele bedriftens markedsføring, med e-postlister, re-konvertering av gamle kontakter og effektivisering av hele markedsføring-løpet til bedriften.

Kontakt oss for hjelp med GDPR